משלד ועד מדיח

משלד ועד מדיח

בבית הזה ביצענו את הכול. לקחנו אחריות על כל שלבי הפרויקט – באמת עד המדיח! מרגע שקיבלנו את התוכניות, היינו מעורבים בכל השלבים והפרטים. התחברנו באופן אישי ומקצועי, הן אל