קבלן רשום

 קבלן בניה מבצע תפקיד חשוב ביותר בפרויקט – הבית שלך.

 קבלן הבניה מנהל את מערך הביצוע באתר, ועליו לעשות זאת תוך הקפדה על דיוק בפרטי התכנון האדריכלי ובאיכות מעולה.

 בדקו דבר ראשון, אם הקבלן הוא קבלן רשום,דבר זה יבטיח לכם עבודה מקצועית.

 קבלן רשום – הוא היחיד שיוכל לעמוד בתנאי דרשות חברות הביטוח.

 קבלן רשום – מאושר מטעם המדינה לבצע עבודות, וזאת משום שעמד ברשימת דרישות נוקשה. 

רשימה זו כוללת : מבחנים, ניסיון, מקצועיות מוכחת, איכות בעבודה לאורך זמן.